Yritysilmeet

Yritysilme kertoo yrityksen tarinaa visuaalisesti sisältäen värimaailman, typografian ja logon muotoineen. Yritysilme on tärkeä pohja yrityksen markkinoinnissa, joka luo uskottavuutta ja tunnettavuutta yrityksestä ja sen tuotteista. On tärkeää, että yrityksen ilme näkyy kaikissa materiaaleissa.

Printti

Visuaalisesti ja viestinnällisesti hyvin toteutettu printtimateriaali toimii edelleen ja on välttämätön markkinoinnissa ja mainonnassa. Esitteet, mainokset ja muut materiaalit tukevat digitaalisia materiaaleja.

Graafinen suunnittelu

Graafisen suunnittelun avulla digi-ja printtimateriaaleihin luodaan värejä ja muotoja, symboleita ja typografiaa, sekä kuvia ja kuvituksia. Lisätään materiaalin näyttävyyttä ja herätellään lukijan mielenkiintoa. Näyttävät materiaalit erottuvat joukosta.