Verkkostrategia

Verkkostrategian tuloksena syntyy verkossa tapahtuvan markkinoinnin ja mainonnan materiaalit ja suunnitelma käytettäville medioille. Bannerit, videot, kotisivut, sosiaalinen media ja hakusanamainonta yhdessä tekevät kokonaisvaltaisen verkkomarkkinoinnin.

Markkinointistrategia

Markkinointistrategian tarkoitus on lisätä myyntiä ja tunnettuutta. Markkinointistrategian tuloksena syntyy suunnitelma käytettävistä digi- ja printtimateriaaleista, sekä viestinnästä kohteiden ja tavoitteiden mukaisesti.