Graafinen suunnittelu

Graafisen suunnittelun avulla markkinointimateriaaleihin luodaan värejä ja muotoja, symboleita ja typografiaa, sekä kuvia ja kuvituksia. Lisätään materiaalin näyttävyyttä sekä toimivuutta ja herätellään viestin vastaanottajan mielenkiintoa. Hyvin suunnitellut materiaalit erottuvat positiivisesti joukosta.

Yritysilmeet

Yritysilme kertoo yrityksen tarinaa visuaalisesti sisältäen värimaailman, typografian ja logon muotoineen. Yritysilme on tärkeä pohja yrityksen markkinoinnissa, joka luo uskottavuutta ja tunnettavuutta yrityksestä ja sen tuotteista. On tärkeää, että yrityksen ilme näkyy kaikissa materiaaleissa yhdenmukaisena. Logo on yrityksestäsi ulospäin näkyvin osa ja oikein suunniteltuna se viestii asiakkaillesi yrityksesi arvoista ja antaa käsityksen yrityksen toimialasta. Hyvin suunniteltu logo kestää aikaa, viestii laadusta sekä luotettavuudesta.

Logon suunnittelu

Logo on yrityksesi näkyvin tunnus. Se on myös tärkeä viesti asiakkaallesi, jolla voidaan viestiä monista yrityksen tärkeistä arvoista. Logon avulla yrityksesi erottuu muista, ja hyvin suunniteltu yritystä kuvaava logo viestii laadusta sekä luotettavuudesta.

mikkelipuisto auton.fi Mikkelin Kotikaari Edusparing etukone mikkelin työttömät pulkan talli saimalog Juoksuvalmentajat

Printti ja taittotyöt

Visuaalisesti ja viestinnällisesti hyvin toteutettu printtimateriaali toimii edelleen ja on tärkeä osa markkinoinnin kokonaisuutta. Esitteet, mainokset ja muut materiaalit tukevat digitaalisia materiaaleja. Printtimateriaalit pitävät sisällään niin pienet lehtimainokset, kuin suurien tekstimassojen taittotyöt ja meiltä saat kaiken tarvitsemasi materiaalin valmiiksi tuotteeksi toimitettuna.

Pakkaukset, messuosastot yms.

Jotta tuotteesi löytäisi tiensä asiakkaan ostoskoriin, on sen pakkauksen erotuttava muista vastaavista tuotteista niin ulkonäkönsä, kuin käytettävyytensä puolesta. Me hiomme tuotteesi niin, ettei se jää huomaamatta.

Suunnittelemme ja toteutamme messuosastojen visuaalisen ilmeen kokonaisvaltaisesti aina markkinointimateriaaleista kalusteisiin. Kerro siis tarpeesi meille, niin teemme sinulle asennusvalmiit messuosastot ja voit keskittyä olennaiseen.